Správa vozového parku

 • zabezpečenie výkonu pravidelných technických a emisných kontrol
 • zabezpečenie výkonu pravidelných servisných úkonov a údržby
 • zabezpečenie výkonu opráv poškodených vozidiel
 • zabezpečenie procesov schvaľovania úprav vozidiel
 • zabezpečenie rôznych testov vozidiel, napr. úradné meranie spotreby paliva
 • pick-up servis (zabezpečenie pristavovania a odvážania vozidiel v súvislosti s poskytovanými službami)
 • pneumanagement vozidla (výmena a uskladnenie pneumatík v zmluvných servisoch, poradenstvo pri výbere nových pneumatík a ich zabezpečenie)
 • zabezpečenie, resp. poskytnutie školení bezpečnej jazdy a pod.
 • optimalizácia nákladov, vyhodnotenie efektivity prevádzkovaného vozidla
 • správa nehôd
 • povinné zmluvné a havarijné poistenie
 • kontrola a posúdenie opodstatnenosti vykonávania servisných prác
 • poradenstvo pri výbere nových vozidiel a ich zabezpečenie
 • posudzovanie stavu vozidiel
 • určenie predajnej ceny pri výmene vozového parku
 • administratívna podpora vrátane upozornenia na termíny
 • zabezpečenie prihlásenia, resp. odhlásenia vozidiel z evidencie
 • zabezpečenie firemných polepov vozidiel
 • zabezpečenie čistenia interiéru a exteriéru vozidiel
 • kontrola poškodení vozidiel pred odovzdaním po ukončení operatívneho leasingu, prípadne dlhodobého prenájmu
 • ďalšie služby v oblasti starostlivosti o vozový park

Kontakt

Kontaktujte nás

Použite prosím kontaktný formulár, prípadne uvedené kontakty.

Automotive Solution4u, s. r. o.

Pracoviská:
Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice
Werferova 1, 040 11 Košice – Juh
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce
Tekeľova 4, 080 06 Prešov – Ľubotice

Ing. Tomáš Korbeľ, PhD.
Telefón:
+421 905 795 082
E-mail:

Automotive Solutions & Services